Dani Učeničkih zadruga Zagrebačke županije

Dani Učeničkih zadruga Zagrebačke županije

12. listopada UZ “Jabuka” sudjelovala na Danima UZ Zagrebačke županije u Svetoj Nedjelji.

Dane UZ je otvorio i u ime Župana pozdravio zadrugare zamjenik Župana gdin. Ervin Kolarec.

20211012_095145 20211012_100011 20211012_094749 20211012_100148

link na stranicu Zagrebačke županije : https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/6181/dan-ucenickih-zadruga-zagrebacke-zupanije