Državna natjecanja

Državna natjecanja

Ove godine imamo nastup na Državnom natjecanju iz 4 predmeta :

Kemija ; Ilan Mihelja,

Fizika ; Ilan Mihelja,

Matematika ; Luka Ozvačić i Fran Ozimec,

Geografija ; Fran Ozimec.

Iskrene čestitke učenicima i njihovim mentorima : Leana Križanović, Manuela Kušec, Stela Modrušan Vidaković, Dalibor Ozvačić i Ljiljana Šalković.