Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala za korisnike minimalne naknade šk. god. 21/22

Poštovani roditelji,

u prilogu možete pročitati dopis MZO-a vezan uz nabavu drugih obrazovnih materijala za korisnike zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb.

Ukoliko ste korisnik naknade molimo da zatražite potvrdu da je Vaše dijete učenik određenog razreda po prvi puta.

Potvrdu možete zatražiti do 27. kolovoza 2021. isključivo na e-mail: mateja.sala@skole.hr te će Vam biti dostavljena elektroničkim putem i potpisana digitanim certifikatom, a od 30. kolovoza ju možete preuzeti u tajništvu škole.

S potvrdom ćete otići u Centar za socijalnu skrb, a po dobivanju obavijesti od strane MZO-a škola će naručiti drugi obrazovni materijal (radne bilježnice, radni materijal), ali u iznosima koji su određeni odnosno 1.-4. razred  112,82 kune, 5. i 6. razred  236,92 kune te 7. i 8. razred  349,74 kune.

Lijep pozdrav.

thumbnail_image002thumbnail_image006