Ispitivanje NCVVO

PRVI RAZRED :

https://eu-am-demo.sonet.com.au/skozi