Javna nabava

22. travnja 2021. godine

O B A V I J E S T

sukladno obvezi iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Člankom 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) propisano je da predstavnik naručitelja ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela, član upravnoga ili nadzornoga tijela toga naručitelja (u našem slučaju ravnatelj i članovi Školskoga odbora), ovlašteni predstavnici naručitelja i druge osobe iz čl. 76. ZJN koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave, istovremeno obavlja/ju upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu ili je/su vlasnik/ci poslovnoga udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje/ju u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Sve obavijesti vezane uz članak 80. ZJN dužni smo objaviti na internetskim stranicama, oglasnoj ploči ili drugom mjestu na kojem su javnosti dostupne i druge obavijesti.

S tim u svezi objavljujemo sljedeću obavijest:

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i izjava ravnatelja i članova Školskoga odbora imenovanih 21. travnja 2021. o postojanju/nepostojanju sukoba interesa objavljujemo da NEMA gospodarskih  subjekata s kojima Osnovna škola Milke Trnine, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

  

 

 

Sklopljeni ugovori

ožujak 2019.

Energetska obnova zgrade OŠ Milke Trnine Križ

Javna nabava


16. siječnja 2019.

Nabava nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma


Javna nabava udžbenika

 

 

Nabava tablet računala

Rekonstrukcija školske kuhinje

 

Registri


Ver peliculas online