JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNOG IZLETA

PONUDE SLATI DO 27.01. U 14 SATI S NAZNAKOM:

„PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNOG IZLETA – NE OTVARAJ“.

Obrazac preuzmite ovdje: