Natječaj : profesor / ica matematike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

PROFESOR / PROFESORICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj na neodređeno

vrijeme – pola radnog vremena

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-zamolbu sa životopisom

-presliku domovnice

-presliku potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a

-presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu škole u roku osam (8) dana od dana objave.

  • natječaj objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje 

Ravnatelj :

Zlatko Hasan, prof.