Natječaji za pomoćnike u nastavi za nastavnu godinu 2021./2022.

Natječaji za pomoćnike u nastavi za nastavnu godinu 2021./2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore IV u okviru  Poziva UP.03.2.1.06. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020, Osnovna škola Milke Trnine zapošljava tri (3) pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju i to:

-1 pomoćnik 22 sata tjedno;

-2 pomoćnika 26 sati tjedno.

Rok prijave je trideset (30) dana od dana objave natječaja 15. srpnja 2021. godine.

Više o  uvjetima i prijavi pročitajte na stranicama HZZ-a ili u natječajima u prilogu: