O školskoj knjižnici

Adresa: Osnovna škola Milke Trnine, Školska 10, 10314 Križ

Smještaj: školska sportska dvorana, kat desno

Radno vrijeme: 7:30 – 13:30

Kontakt: 01/2824-126

Knjižničarka: Martina Rogić, magistra edukacije govorništva, bibliotekarstva i novinarstva

 

Površina knjižnice: 100 m2

Broj čitateljskih mjesta: 20

Broj računala u školskoj knjižnici s pristupom internetu: 4

Program za knjižnično poslovanje: ZAKI X

Link na katalog knjižnice osnovne škole:  https://os-kriz.zaki.com.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchById=-1

Link na katalog knjižnice i čitaonice Križ: http://kriz.zaki.com.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchById=-1&age=0

 

Knjižnični fond:

Lektira: 4194 primjeraka

Stručna i referentna građa: 1217 primjeraka

AV građa: 338 primjeraka

Časopisi: Unikat, Smib, Moj planet

Knjižnični fond se sastoji od ukupno 5558 jedinica građe od čega: 4099 primjeraka lektirne građe i građe za slobodno čitanje, 1192 primjeraka stručne i referentne građe, 267 primjeraka AV građe. Prema Pravilniku o radu školske knjižnice učenici mogu istovremeno posuditi najviše 3 jedinice građe na maksimalno 21 dan. Učenici koji kasne s povratom građe dužni su platiti zakasninu u iznosu od 0,50 kuna po danu ili u slučaju izgubljene knjige, kupiti novu.

Popisi lektire organizirani su prema ciklusima pa učenici 1. i 2. razreda spadaju pod 1. ciklus, učenici 3., 4. i 5. pod 2. ciklus, a učenici 6., 7. i 8. razreda pod 3. ciklus. Cijeli popis moguće je vidjeti na: Lektira – ciklusi

 

POVIJEST ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Povijest školske knjižnice saznajemo iz školske spomenice koja potječe iz 19. stoljeća. U njoj piše:

“Ravnajući učitelj Ivan Filipović je  zapisao da školska knjižnica postoji od 1877. godine.”

U Spomenice također piše da ova knjižnica:

“imade godimice redovito na temelju § 95. školskog  Zakona opredeljeni prinos od 10 forinti“. Tim novcem je ravnajući učitelj ovu knjižnicu učlanio u: „Hrvatski  pedagoški  književni  zbor u Zagrebu .”

  1. godine je: “obćinsko zastupstvo upisalo ovu učionu to jest knjižnicu utemeljiteljnim članom Matice hrvatske u Zagrebu.”
  2. godine: “Velečastni gospodin Fridrik Crkvenac ovdješnji župnik prigodom Njegovog imendana učinio je ovu učionu članom III. razreda družtva sv. Jeronima.”

Matica hrvatska se brinula da se knjižnice redovito opremaju knjigama te je tako i školska knjižnica redovito godišnje dobivala knjige i obogaćivala svoj knjižni fond. Zahvaljujući mjesnim dobročiniteljima školska knjižnica je postajala članom mnogih postojećih udruga koje su skrbile za napredak rada knjižnica . Iz navedenih zapisa je vidljivo da je u školi postojala bogata knjižnica koja je i školskim Zakonom imala redovita primanja pa su knjige nabavljane i školskim novcem.

U Spomenici se ističe zahvalnost uglednim građanima i njihovim poklonicima koji su knjižnici darovali knjige. Tako je gospodin Zdenek Tomiček : “darovao ovoj školskoj knjižnici 15 komada raznovrstnih knjiga kao na uzdar. Veleštovanom gospodinu kao prijatelju škole izražena je putem javnih školskih glasila najsrdačnija zahvalnost.“

U Spomenici se napominje kako je knjižnica imala učenički i učiteljski fond:

„Koncem školske godine 1892. brojila je učiteljska knjižnica ove škole 396 primjeraka sa 428 svezaka stručnih knjiga, a učenički fond je imao 128 primjeraka sa 140 svezaka, što ukupno čini 511 primjeraka sa 568 svezaka ili komada.”

Knjižnica se održavala zahvaljujući poklonima građana u čemu se isticao Stjepan Matković, kanonik iz Zagreba, a inače rodom iz Širinaca. Stjepan Matković je darovao knjige i namještaj za knjižnicu.

“Nadalje je prečastni gospodin javio da će utemeljiti zakladu , iz koje će dobivati škola križka uvijek knjiga za učeničku knjižnicu .”

Učitelji su bili zahvalni kanoniku Matkoviću pa su se zahvalili kićenim riječima:

„Sve je sa zahvalnosti primljeno , a prečastnom dobročinitelju kliče se: Živio!!“

 

Slika1

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Ver peliculas online