OBAVIJESTI

U nastavku možete pročitati područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za razgovor (intervju), te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua). Obavijesti o razgovoru (intervjuu) ćemo objaviti minimalno tri dana prije održavanja razgovora (intervjua):


14. rujna 2021.

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Povjerenstvo za procjenu kandidata

za radno mjesto kuhar/ica

dana 14. rujna 2021. objavljuje područja provjere za pripremu kandidata za razgovor (intervju):

–  Poznavanje robe i prehrane

– Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN 146/2012)

– Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po proširenom programu
 
             U postupku prijema radnika u radni odnos temeljem natječaja vrednovanje se može izvršiti samo za kandidate koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja, koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju i u traženom obliku te se shodno tome smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

            Kandidati koji ne ispunjavaju tražene uvjete natječaja i/ili nisu dostavili traženu dokumentaciju i/ili nisu dostavili dokumentaciju u traženom obliku ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave se neće razmatrati odnosno ne ulaze u postupak vrednovanja.

 

Ravnatelj škole je utvrdio da su pristigle 4 prijave na natječaj.

Pravodobne i potpune su sve prijave. Na temelju dostavljene dokumentacije u prijavi, provjerom ispunjavaju li kandidati opće i posebne uvjete za radno mjesto, utvrđeno je da sve prijave ispunjavaju uvjete.

 

Razgovor (intervju) će se održati 20. rujna 2021. u OŠ Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ u uredu ravnatelja u 15,00 sati za sljedeće kandidate:

 

r.br. Ime Prezime
1. Dragica Špek
2. Božica Blagušević
3. Josipa Jakovljević
4. Saša Kadoić

 

Ako se kandidati ne odazovu pozivu na razgovor do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-mtrnine-kriz.skole.hr/natjecaji-3/ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.
Sretno!

Povjerenstvo za procjenu kandidata

 

 

 

 

 

 


 

24. rujna 2020.

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ Povjerenstvo za procjenu kandidata

za radno mjesto učitelja/ice informatike

dana 24. rujna 2020. objavljuje područja provjere za pripremu kandidata za razgovor (intervju):

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

– Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
– Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

– Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

– Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

– Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama
– Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

– Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

– Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 
            U postupku prijema radnika u radni odnos temeljem natječaja vrednovanje se može izvršiti samo za kandidate koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja, koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju i u traženom obliku te se shodno tome smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

            Kandidati koji ne ispunjavaju tražene uvjete natječaja i/ili nisu dostavili traženu dokumentaciju i/ili nisu dostavili dokumentaciju u traženom obliku ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave se neće razmatrati odnosno ne ulaze u postupak vrednovanja.

Ravnatelj škole je utvrdio da su pristigle 4 prijave na natječaj.

Pravodobne i potpune su sve prijave. Na temelju dostavljene dokumentacije u prijavi, provjerom ispunjavaju li kandidati opće i posebne uvjete za radno mjesto, utvrđeno je da 3 prijave ispunjavaju uvjete.

 Razgovor (intervju) će se održati 28. rujna 2020. u OŠ Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ u uredu ravnatelja u 13,00 sati za sljedeće kandidate:

r.br. Ime Prezime
1. Tomislav Jelić
2. Marko Šmid
3. Dragan Gusić

Ako se kandidati ne odazovu pozivu  na razgovor do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

Sretno!

                    Povjerenstvo za procjenu kandidata

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog 14.rujna 2020.  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Milke Trnine Križ, za učitelja/icu informatike, uz suglasnost Školskog odbora,izabran Marko Šmid.

Ravnatelj:

Zlatko Hasan, prof.

 


24. rujna 2020.

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ Povjerenstvo za procjenu kandidata

za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

dana 24. rujna 2020. objavljuje područja provjere za pripremu kandidata za razgovor (intervju):

– Predmetni kurikulumi za RN

– Rad u produženom boravku:

(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjF95_WvtLlAhUEwAIHHQjTDLEQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.azoo.hr%2Fimages%2Fstories%2Fdokumenti%2FRad_produzeni_boravak.doc&usg=AOvVaw05dfYdZ3zKdJ2gTNoIt3as

– Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ: https://www.azoo.hr/userfiles/dokumenti/Pravilnik_o_organizaciji_.pdf

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

           U postupku prijema radnika u radni odnos temeljem natječaja vrednovanje se može izvršiti samo za kandidate koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja, koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju i u traženom obliku te se shodno tome smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

            Kandidati koji ne ispunjavaju tražene uvjete natječaja i/ili nisu dostavili traženu dokumentaciju i/ili nisu dostavili dokumentaciju u traženom obliku ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave se neće razmatrati odnosno ne ulaze u postupak vrednovanja.

Ravnatelj škole je utvrdio da je pristiglo 5 prijava na natječaj i sve su pravodobne i potpune.

 Razgovor (intervju) će se održati 28. rujna 2020. u OŠ Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ u uredu ravnatelja u 13,00 sati za ove kandidate :

 

r.br. Ime Prezime
1. MIRJANA MARKOVINOVIĆ VASILJEVIĆ
2. DAJANA DEŠIĆ
3. NIKOLINA ADAMOVIĆ
4. MAJA ODORJAN
5. MARINA FAJTIĆ

Ako se kandidati ne odazovu pozivu  na razgovor do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

Sretno!

               Povjerenstvo za procjenu kandidata

 

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog 14.rujna 2020.  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Milke Trnine Križ, za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku, uz suglasnost Školskog odbora,izabrana Mirjana Markovinović Vasiljević.

Ravnatelj:

Zlatko Hasan, prof.

 isteklo

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ Povjerenstvo za procjenu kandidata

za radno mjesto učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture  

 dana 10. lipnja 2020. objavljuje područja provjere za pripremu kandidata za razgovor (intervju):

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,68/18., 98/19., 64/20.)

– Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10., 82/19.)

– Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu- Boris Neljak

– Metodologija vrjednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi- CROFIT NORME- B.Neljak, D.Novak, G.Sporiš, S.Višković, D.Markuš

           U postupku prijema radnika u radni odnos temeljem natječaja vrednovanje se može izvršiti samo za kandidate koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja, koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju i u traženom obliku te se shodno tome smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

           Kandidati koji ne ispunjavaju tražene uvjete natječaja i/ili nisu dostavili traženu dokumentaciju i/ili nisu dostavili dokumentaciju u traženom obliku ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave se neće razmatrati odnosno ne ulaze u postupak vrednovanja.

Ravnatelj škole je utvrdio kako je pristiglo 10 prijava na natječaj koje su pravodobne.

 9 prijava je potpuno.

Svi kandidati koji su poslali pravodobnu i potpunu prijavu, a ispunjavaju opće i posebne uvjete za radno mjesto pozivaju se na razgovor (intervju)koji će se održati u ponedjeljak 15. lipnja 2020. u OŠ Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ u uredu ravnatelja po sljedećem rasporedu:

 

Kandidat: Vrijeme razgovora (intervjua):
BOJAN JELENIĆ 10,00 sati
TONČI RADIŠIĆ 10,30 sati
KARLO NOVAKOVIĆ 11,00 sati
ANDREJA KATALENIĆ 11,30 sati
IRENA POŽGAJ 12,00 sati
ANDREJ PINTARIĆ 12,30 sati
ANA ZRINŠČAK 13,00 sati
DARIO LASIĆ 13,30 sati
TOMISLAV RAVLIĆ 14,00 sati

 

Ako se kandidati ne odazovu pozivu na razgovor do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

 

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

 

            Sretno!

                         Povjerenstvo za procjenu kandidata

 

OBAVIJEST

o rezultatu natječaja

Temeljem provedenog natječaja objavljenog od 27. svibnja 2020.  do 4. lipnja  2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Osnovne škole Milke Trnine Križ, za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture, uz suglasnost Školskog odbora, izabran je Bojan Jelenić.

Ravnatelj:

Zlatko Hasan, prof.

 

 


VAŽNO!

Poštovani,

s obzirom na trenutnu situaciju, a po uputi Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (u prilogu) moramo obustaviti raspisani natječaj za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture koji je raspisan 17. ožujka, a trebao je trajati do 25. ožujka.

Natječaj će biti opet raspisan kada situacija bude dopuštala, a o tome ćete biti obaviješteni putem mrežnih stranica i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

OPĆENITO:

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ ravnatelj Škole, pisanom odlukom imenuje Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni odnosno provođenju postupka vrednovanja kandidata za prijem u radni odnos.

Provjera kompetencija kandidata za odgovarajuće radno mjesto sastoji se od razgovora (intervjua) s kandidatom.

Razgovor se provodi ponaosob za svakog kandidata s unaprijed pripremljenim pitanjima koja moraju biti istovjetna za sve kandidate, a koje izrađuje Povjerenstvo.

Razgovor (intervju) ne može trajati duže od 20 minuta po kandidatu.

Pitanja se moraju odnositi na poslove vezane za radno mjesto iz natječaja.

Svaki član Povjerenstva za procjenu kandidatu postavlja pitanja, temeljem kojih vrši:

  • procjenu znanja o poslu radnog mjesta,
  • procjenu općeg dojma/ozbiljnosti kandidata,
  • procjenu motiviranosti/entuzijazma kandidata,
  • procjenu vještine komuniciranja kandidata,
  • procjenu fleksibilnosti kandidata,
  • procjena dodatnih znanja kandidata,
  • procjenu dosadašnjeg iskustva i postignuća.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

Ako se kandidati ne odazovu pozivu  na razgovor do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Milke Trnine Križ, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

U nastavku možete pročitati područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za razgovor (intervju), te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua). Obavijesti o razgovoru (intervjuu) ćemo objaviti minimalno tri dana prije održavanja razgovora (intervjua):

POZIV NA RAZGOVOR

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ Povjerenstvo za procjenu kandidata

za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture  

dana 9.  prosinca 2019. objavljuje područja provjere za pripremu kandidata za razgovor (intervju):

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

– Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10., 82/19.)

 

           U postupku prijema radnika u radni odnos temeljem natječaja vrednovanje se može izvršiti samo za kandidate koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja, koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju i u traženom obliku te se shodno tome smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

           Kandidati koji ne ispunjavaju tražene uvjete natječaja i/ili nisu dostavili traženu dokumentaciju i/ili nisu dostavili dokumentaciju u traženom obliku ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave se neće razmatrati odnosno ne ulaze u postupak vrednovanja.

 

           Ravnatelj škole je utvrdio kako su pristigle tri prijave na natječaj koje su pravodobne i potpune te svi kandidati na temelju dostavljene dokumentacije u prijavi ispunjavaju opće i posebne uvjete za radno mjesto.

 

Razgovor (intervju) će se održati u petak 13. prosinca 2019. u OŠ Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ u uredu ravnatelja po sljedećem rasporedu:

 

Kandidat: Vrijeme razgovora (intervjua):
P. H. 12,30 sati
M. Z. 12,50 sati
R.V. 13,10 sati

Ako se kandidati ne odazovu pozivu  na razgovor do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

Sretno!

                         Povjerenstvo za procjenu kandidata

 

 

 


 

ZAVRŠENI NATJEČAJI:

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ Povjerenstvo za procjenu kandidata za

radno mjesto učitelj/ice

razredne nastave u produženom boravku

 

dana 8.  studenog 2019. objavljuje područja provjere za pripremu kandidata za razgovor (intervju):

– Predmetni kurikulumi za RN

– Rad u produženom boravku:

(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjF95_WvtLlAhUEwAIHHQjTDLEQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.azoo.hr%2Fimages%2Fstories%2Fdokumenti%2FRad_produzeni_boravak.doc&usg=AOvVaw05dfYdZ3zKdJ2gTNoIt3as

– Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ: https://www.azoo.hr/userfiles/dokumenti/Pravilnik_o_organizaciji_.pdf

 

           U postupku prijema radnika u radni odnos temeljem natječaja vrednovanje se može izvršiti samo za kandidate koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja, koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju i u traženom obliku te se shodno tome smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

            Kandidati koji ne ispunjavaju tražene uvjete natječaja i/ili nisu dostavili traženu dokumentaciju i/ili nisu dostavili dokumentaciju u traženom obliku ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave se neće razmatrati odnosno ne ulaze u postupak vrednovanja.

Ravnatelj škole je utvrdio koje je pristiglo 6 prijava na natječaj.

Pravodobne i potpune su sve prijave. Na temelju dostavljene dokumentacije u prijavi, provjerom ispunjavaju li kandidati opće i posebne uvjete za radno mjesto, utvrđeno je da 5 prijava ispunjava uvjete.

 

Razgovor (intervju) će se održati 14. studenog 2019. u OŠ Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ u uredu ravnatelja po sljedećem rasporedu:

 

r.br. Ime Prezime Termin razgovora:
1. MIRJANA MARKOVINOVIĆ VASILJEVIĆ 13,30 sati
2. ANDREJA BREBRIĆ 13,40 sati
3. ŽELJKA HRG SENTIĆ 13,50 sati
4. BOŽICA POLOUCKI 14,00 sati
5. NINO BAŠEK 14,10 sati

 

 

Ako se kandidati ne odazovu pozivu  na razgovor do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

Sretno!

                           Povjerenstvo za procjenu kandidata

 


8. studeni 2019.

POZIV NA RAZGOVOR

Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ Povjerenstvo za procjenu kandidata za

radno mjesto učitelj/ice Hrvatskog jezika

dana 8.  studenog 2019. objavljuje područja provjere za pripremu kandidata za razgovor (intervju):

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

– Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10., 82/19.)

           U postupku prijema radnika u radni odnos temeljem natječaja vrednovanje se može izvršiti samo za kandidate koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja, koji su uz prijavu na natječaj dostavili svu traženu dokumentaciju i u traženom obliku te se shodno tome smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

           Kandidati koji ne ispunjavaju tražene uvjete natječaja i/ili nisu dostavili traženu dokumentaciju i/ili nisu dostavili dokumentaciju u traženom obliku ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave se neće razmatrati odnosno ne ulaze u postupak vrednovanja.

           Ravnatelj škole je utvrdio koje je pristigla jedna prijava na natječaj koja je pravodobna i potpuna te kandidat na temelju dostavljene dokumentacije u prijavi ispunjava opće i posebne uvjete za radno mjesto.

 Razgovor (intervju) će se održati 14. studenog 2019. u OŠ Milke Trnine Križ, Školska 10, Križ u uredu ravnatelja po sljedećem rasporedu:

Kandidat: Vrijeme razgovora (intervjua):
Marko Marušić 12,00 sati

 

Ako se kandidati ne odazovu pozivu  na razgovor do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5 bodova.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

Sretno!

        Povjerenstvo za procjenu kandidata

 

 

 


* Način i svrha obrade osobnih podataka

Ako nam dostavite otvorenu zamolbu za posao ili zamolbu temeljem oglašenog slobodnog radnog mjesta putem naših internetskih stranica ili putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, primate na znanje da će se svi osobni podaci koje ste nam dostavili u svojem zahtjevu/zamolbi za posao odnosno kao privitak istome, u svrhu dokazivanja o ispunjenju Vaših radnih i stručnih kvalifikacija, obrađivati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kako bi proveli selekcijski odabir kandidata ili poduzeli potrebne radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

 Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas kada se prijavite za neku otvorenu poziciju, primjerice: identifikacijske podatke, kontakt podatke, podatke o radnom iskustvu, podatke koji se donose na  profesionalne okolnosti i podatke o kažnjivim osudama i prekršajima.

 Molimo Vas da u dokumentaciji koju nam šaljete ne navodite posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju. Iste podatke ne tražimo i nećemo ih prikupljati.

Vremensko razdoblje pohrane osobnih podataka

Ako prihvatite našu ponudu zaposlenja, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog perioda će postati dio evidencije zaposlenika i čuvati će se trajno sukladno posebnim propisima.

Ako Vas ne zaposlimo ili ne prihvatite našu ponudu, Vaši osobni podatci bit će pohranjeni tijekom određenog vremenskog intervala nakon provedenog selekcijskog odabira, a potom i trajno brisani, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka.

Svaki kandidat ima pravo na pristup svim danim Osobnim podacima, kao i na njihov ispravak i brisanje te ulaganje prigovora na obradu, ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka, a što je potrebno zatražiti u pisanom obliku putem mail adrese: os-kriz-001@os-mtrnine-kriz.skole.hr

 

Ver peliculas online