Odluka o izmjeni Kalendara rada za šk.god. 2020./2021.

Odluka o izmjeni Kalendara rada za šk.god. 2020./2021.

MZO je donio Odluku o izmjeni Kalendara rada za šk.god. 2020./2021.

Tom odlukom : 

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 15. siječnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 18. siječnja 2021. godine.«

Drugog dijela zimskog odmora koji je trebao biti od 23.-26. veljače 2021. neće biti.

Odluka o izmjeni Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (nn.hr)