Postupanje u slučaju potresa

Postupanje u slučaju potresa

Protokol postupanja u slučaju potresa

BROŠURA: “LJUDI SU PREŽIVJELI KATASTROFALNE POTRESE. MOŽEŠ I TI, PRIPREMI SE”