PRODUŽENI BORAVAK

Školska godina 2021./2022.

Poštovani roditelji,

dana 13. rujna 2021. s radom započinje produženi boravak za školsku godinu 2021./2022. od ponedjeljka do petka u vremenu od 11:30 do 17:30 sati.

Roditelj/staratelj se obvezuje da će sukladno Ugovoru o sufinanciranju Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ za školsku godinu 2021./2022. zaključenom između Općine Križ i Osnovne škole Milke Trnine  plaćati troškove prehrane za 3 obroka dnevno u iznosu od 17,00 kn.

Roditelj/staratelj se obvezuje da će sukladno Ugovoru o sufinanciranju Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine za školsku godinu 2021./2022. zaključenom između Općine Križ i Osnovne škole Milke Trnine sufinancirati troškove zaposlenika škole koji sudjeluju u provođenju Programa te druge troškove u mjesečnom iznosu od 100,00 kuna.

Roditelj/korisnik usluga koji ima prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave plaća punu mjesečnu cijenu Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine.

Puna mjesečna cijena Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine  uključuje troškove prehrane i puni iznos sredstava za isplatu plaće i materijalnih prava po osnovi rada učitelja.

Temeljem potpisanih Ugovora o ostvarivanju programa produženog boravka i prehrane učenik/ica se obvezuje polaziti  Program produženog boravaka tijekom cijele školske godine.

Iznimno iz osobno opravdanih razloga roditelj/staratelj može otkazati ugovor o ostvarivanju programa produženog boravka i prehrane u tijeku školske godine pisanim putem ravnatelju škole i to tjedan dana prije isteka mjeseca za sljedeći mjesec, uz obavezno podmirenje svih dotadašnjih troškova.

Škola ispostavlja račun roditelju/staratelju na početku mjeseca za prethodni mjesec. Dostava računa se vrši na način da učitelj uruči račun učeniku, a ovaj roditelju/staratelju.

Roditelj/staratelj će utvrđene mjesečne troškove uplaćivati putem uplatnice koju će dobiti svaki mjesec od Škole (odnosno prema pozivu na broj dodijeljenom od strane Škole), a najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, na IBAN škole HR7823400091100076213 u Privrednoj banci Zagreb.


U prilogu možete preuzeti dokumente vezane uz Program:

 

Ver peliculas online