PROPISI

Dokumenti, zakonski i podzakonski akti

ZAKONI
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018
Zakon Zakon o ustanovama Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016
Zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Narodne novine br.:
158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011
Zakon Zakon o knjižnicama Narodne novine br.:
17/2019
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
PRAVILNICI
Pravilnik Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava Narodne novine br.:
67/2014
Pravilnik Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br.:
112/2010
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi Narodne novine br.:
40/1991
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Narodne novine br.:
24/2015
Pravilnik Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Narodne novine br.:
102/2018
Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
Pravilnik Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Narodne novine br.:
34/1991
Pravilnik Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Narodne novine br.:
34/2014, 40/2014 i 103/2014
Pravilnik Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Narodne novine, br.:
67/2014 i 81/2015
Pravilnik Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi Narodne novine br.:
40/2014
Pravilnik Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu Narodne novine br.:
89/1995, 148/1999 i 20/2005
Pravilnik Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Narodne novine br.:
6/2019
Pravilnik Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Narodne novine br.:
124/2009 i 73/2010
Pravilnik Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama Narodne novine br.:
144/2011
Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu Narodne novine br.:
88/2003
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/2017 i 41/2019
Pravilnik Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Narodne novine br.:
23/2011
Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove Narodne novine br.:
141/2009
Pravilnik Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima Narodne novine br.:
132/2013
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca Narodne novine br.:
8/2006
PROTOKOLI
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja Narodne novine br.:
70/2018
Protokol Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima  Vlada RH 2013.
OSTALO
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi Narodne novine br.:
8/2017
Ostalo Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Narodne novine br.:
63/2008 i 90/2010
Ostalo Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Narodne novine br.:
70/2011, 62/2017 i 86/2018
Ostalo Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama Narodne novine br.:
51/2018
Ostalo Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama Narodne novine br.:
25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 – ispr., 74/2017, 122/2017, 9/2018, 57/2018
Ostalo Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Narodne novine br.:
48/2019
Ostalo Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika u osnovnoj školi 2018./2019. Narodne novine br.:
45/2018
Ostalo Nastavni plan i program za osnovnu školu Narodne novine br.:
102/2006
Ostalo Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama Narodne novine br.:
17/2013
Ostalo Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole Narodne novine br.:
104/2014
Ver peliculas online