Raspored individualnih konzultacija

Školska godina 2021./2022.

RNpn

Konzultirati učitelje možete na njihove e-mail adrese odnosno broj mobitela:

RAZREDNA NASTAVA:

NATAŠA NIŽETIĆ ŠILETIĆ   – nnizeticsiletic@hotmail.com,

SNJEŽANA DOMITROVIĆ  – snjezana2dom@net.hr,    

MAJA EROR  – maja.eror2@gmail.com,         

ANDREJA NOVAČIĆ  – andrea.novacic@yahoo.com,   

SANDA CARIĆ    – sanda.caric@gmail.com,    

BRANKA HASAN – branka.hasan@gmail.com,

 NINA KRSNIK  – nina.krsnik1@gmail.com,

BRANKA MUCAK PUGAR  – branka.pugar@gmail.com,

ŽELJKA JAMBREČINA   – zeljka.jambrecina@gmail.com,

 JASMINKA BUKOVAC  – jasminka.bukovac@zg.htnet.hr  mamek69@outlook.hr 

RENATA KIŠ – rkis@net.hr      

IVANČICA ARBANAS DOŽELENČIĆ – ivancica.arbanas-dozelencic@skole.hr

PREDMETNA NASTAVA:

HRVATSKI   

MARTINA MAREK MARINIĆ  – martina.marek64@gmail.com,

ISKRA KOVAČIĆ  – iskra.les@gmail.com,

DALIA MIRT – dalia.mirt@skole.hr

MATEMATIKA 

DALIBOR OZVAČIĆ   – dalibor.ozvacic@gmail.com,

LJILJANA ŠALKOVIĆ – lj.salkovic@gmail.com,

MARIJANA VOREL – marijana.perkovic@skole.hr

MIRJANA MARKOVINOVIĆ VASILJEVIĆ – mimamv411@gmail.com

ENGLESKI JEZIK

TEA BOJIĆ  – bojtea@gmail.com,

DAVORKA MAGDIĆ – magdicdavorka@yahoo.com,

VLATKA PAJNIĆ   – vlatka.pajnic@gmail.com

NJEMAČKI JEZIK

FRANJO LUČIĆ  – fjdanm@gmail.com

PRIRODA/KEMIJA   

LEANA KRIŽANOVIĆ – leana.kriz5@gmail.com

GEOGRAFIJA

VLADO NOVOSEL – vlado.novosel@optinet.hr

GEOGRAFIJA/POVIJEST   

STELA MODRUŠAN VIDAKOVIĆ – stela.modrusan-vidakovic@skole.hr

TEHNIČKI/INFORMATIKA  

MATE ĆALUŠIĆ – 098 380 721

GLAZBENA KULTURA

MARIELA ZELJKO – mariela.zeljko@gmail.com

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA   

IGOR ABRAMOVIĆ – igor.abramovic2@gmail.com,   

BOJAN JELENIĆ – bjnjjeleni@gmail.com

POVIJEST  

NENAD VIDAKOVIĆ  – nenad.vidakovic@skole.hr

BIOLOGIJA/PRIRODA  

GORDANA GORČAN   – gordana.gorcan@gmail.com

VJERONAUK         

LJUBICA MARENIĆ  – ljubica.marenic@gmail.com,

ANĐELKA RADIĆ – vrdoljak68@gmail.com,

ANDREA LJUBIČIĆ – andrea.ljubicic88@gmail.com

INFORMATIKA     

IDA PAJNIĆ  – idaaaa.p@gmail.com,

MARKO ŠMID – smido206@gmail.com

LIKOVNI 

IZABELA HREN – izabela_hren@yahoo.com

FIZIKA 

MANUELA KUŠEC – manuela.kusec@gmail.com

PRODUŽENI BORAVAK

ŽELJKA JAKOPIN -zeljka.lisak@gmail.com     

 

Ver peliculas online