Roditeljski sastanak, 03.02.2017.

Klasa : 602-03/17-06/03

Urbroj : 238/16-47-01-17-2

Križ,  30. siječanj 2017.

Temeljem Članka 14. stavak 7 i Članak 15. stavak 4 i 5 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole sazivam

Roditeljski sastanak za odabir Agencije za organizaciju višednevnog školskog izleta učenika sedmih razreda

Sastanak će se održati 03.02.2017. ( petak ) u 17 sati u prostorijama OŠ Milke Trnine Križ.

Dnevni red :

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Odabir najbolje ponude za organizaciju višednevnog izleta
  3. Informacije, upiti i prijedlozi

Ravnatelj :

Zlatko Hasan, prof.

O tome obavijest :

  1. Roditelji učenika sedmih razreda
  2. Agencije : Turistička agencija R.T.A., Blagec turist, Darojković d.o.o.