Saziv sjednice Školskog odbora 16.03.2015.

Križ, 02.03.2015.

Temeljem čl. 47. Statuta OŠ Milke Trnine Križ sazivam sjednicu

 ŠKOLSKOG ODBORA

Sjednica će se održati 16.03.2015. ( ponedjeljak ) s početkom u 17:00 sati u prostorijama OŠ Milke Trnine Križ.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red :

  1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice
  2. Financijsko izvješće Učeničke zadruge za 2014.
  3. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana nabave za 2015. godinu
  4. Donošenje Odluke o sklapanju partnerskog sporazuma s UHDDR ,91 Otok Ivanić zbog provedbe projekta „Da se ne zaboravi“
  5. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada OŠ Milke Trnine Križ za školsku godinu 2014. / 2015.
  6. Izmjene i dopune Statuta OŠ Milke Trnine Križ temeljem izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  7. Informacije, upiti i prijedlozi

 

Predsjednik Školskog odbora :

 Igor Abramović, prof.