Saziv sjednice Školskog odbora

Klasa : 003-06/15-01/01

Urbroj : 238/16-47-01-15-1

Križ, 30.01.2015.

 

Temeljem čl. 47. Statuta OŠ Milke Trnine Križ sazivam sjednicu

 ŠKOLSKOG ODBORA

 Sjednica će se održati 09.02.2015. ( ponedjeljak ) s početkom u 17:30 sati u prostorijama OŠ Milke Trnine Križ.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

Dnevni red :

  1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje financijskog izvješća za 2014. godinu
  3. Odabir najpovoljnije ponude za organizaciju maturalnog putovanja u lipnju 2015. – informacija o odluci povjerenstva
  4. Informacije, upiti i prijedlozi

 

Predsjednik Školskog odbora :

 

Igor Abramović, prof.