Škola kroz povijest

Slika1

Osnovna škola Milke Trnine osnovana je po ustrojstvu Vojne krajine previšnjom odredbom carice Marije Terezije, najprije u ratničkome, a kasnije u župnom mjestu Križ.

Najprije se zvala trivijalna (osnovna) škola, a od 1872. godine općinska seoska pučka škola.

Smatra se da je godina osnutka škole 1790.

Nastava se do 1868. godine održava na hrvatskom kao materinjem jeziku.

Iz spomenice škole je vidljivo da su prvi učitelji najprije služili kao gefreiteri(kaplari u vojsci Vojne krajine)- a zatim su određeni za rad u školi. Kasnije su upućeni u preparandiju (učiteljsku školu) u Bjelovaru.

Prva učiteljica u školi bila je Barbara Crnić iz Zagreba. Završila je višu djevojačku školu i dvogodišnju preparandiju kod milosrdnih sestara u Zagrebu.

U 19. stoljeću školi su pripadala sva sela današnje općine Križ i selo Deanovec, koje danas spada u općinu Ivanić Grad. Značajno je spomenuti da je slavni profesor Josip Badalić iz Deanovca „polazio krišku školu na putu po abecedu“ kako je sam kazao u poznatom pismu upućenom knjižnici Križ prilikom njezine obljetnice.

U 20.stoljeću osnovane su pučke škole u Rečici (1927.), Okešincu (1933.),  Bunjanima (1939.), Novoselcu (1943.), a nakon 1945. i u selima Vezišću, Šušnjarima i Velikoj Hrastilnici.

Ove su škole ukinute 1973. godine tako da je do danas ostala samo u Novoselcu područna četverogodišnja škola.

Godine 1951. osniva se sedmogodišnja škola za koju je trebalo ishoditi dozvolu za rad.

Godine 1962. otvorena je nova školska zgrada u kojoj su započele s radom osnovna škola i Gimnazija Križ.

Godine 1966. škola je dobila ime operne pjevačice Milke Trnine.

Milka Trnina je rođena 1863. u selu Vezišću u općini Križ. Školovala se u Zagrebu i Beču. Živjela je  u Europi i New Yorku. Pjevala je u svim velikim opernim kućama  Europe i Amerike.

Umrla je u Zagrebu 1941. godine.

Školska zgrada je nadograđena 1982. godine  sa 4 učionice i športskom dvoranom.

Godine 2008. mala športska dvorana je rekonstruirana u veliku dvoranu s gledalištem od 800 sjedala.

Nadograđen je i učionički prostor namijenjen SŠ Ivan Švear Ivanić – Grad.

Zagrebačka županija je dovršila prostor ispod školske sportske dvorane. Taj prostor sada koristi SŠ Ivan Švear Ivanić – Grad. Zahvaljujući tone škola u Križu radi u jednoj smjeni.

DSC00365-škola DSC02487-dvorana

Škola u školskoj godini 2019./2020. ima 461 učenika. Raspoređeni su u 26 razrednih odjela.

Četiri razredna odjela rade u Područnoj školi u Novoselcu. PŠ Novoselec radi u dvije smjene.

U školi je zaposleno 55 zaposlenika.
Od toga broja su 39 učitelja, 3 stručna suradnika (pedagog, logoped, knjižničar), 12 administrativno-tehnička djelatnika i ravnatelj.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Ver peliculas online