"Škola za život"

“Škola za život”

Naša škola ušla među 46 osnovnih škola u kojima će se od jeseni provoditi eksperimentalni program “Škola za život”.

Više informacija na linku : https://mzo.hr/hr/informacije-za-skole-medije