Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata: školskog Statuta , pravilnika, godišnjeg plana i programa rada i drugih.

Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim, radno-pravnim, pedagoškim i svim drugim.

Odbor ima 7 članova.

Ver peliculas online