Učiteljsko vijeće

UčiteljskoUčiteljsko vijeće je temeljno stručno – pedagoško tijelo škole, a čine ga svi nastavnici, učitelji, stručni suradnici, te ravnatelj.


                                                 Pozivi

Križ, 14. lipnja 2018.

 

Temeljem čl. 90. Statuta OŠ Milke Trnine Križ sazivam sjednicu

 UČITELJSKOG VIJEĆA

 • Osmi razredi

Sjednica će se održati 20.6.2018. (srijeda) s početkom u 12:00.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red :

 1. Realizacija nastavnog plana i programa za osme razrede
 2. Uspjeh na kraju školske godine – osmi razredi
 3. Pedagoške mjere i izostanci – osmi razredi
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o učeniku generacije
 5. Informacije , upiti i prijedlozi

 Ravnatelj : Zlatko Hasan, prof.

_______________________________________________________________________________

Križ, 21. lipnja 2018.

Temeljem čl. 90. Statuta OŠ Milke Trnine Križ sazivam sjednicu

 UČITELJSKOG VIJEĆA

Sjednica će se održati 9.7.2018. (ponedjeljak) s početkom u 9:00.

 Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red :

 1. Realizacija nastavnog plana i programa
 2. Uspjeh na kraju školske godine
 3. Pedagoške mjere i izostanci
 4. Kalendar rada za šk.god 2018./2019.
 5. Razmatranje prijedloga tjednog zaduženja za šk.god. 2018./2019.
 6. Informacije, upiti i prijedlozi

 Ravnatelj : Zlatko Hasan, prof.

_______________________________________________________________________________

Križ, 7. studeni 2018.

Temeljem čl. 90. Statuta OŠ Milke Trnine Križ sazivam sjednicu

 UČITELJSKOG VIJEĆA

 Sjednica će se održati 19.11.2018. (ponedjeljak) s početkom u 14:30.

 Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red :

 1. Kvartalno izvješće :
 2. Negativno ocijenjeni učenici
 3. Neopravdani izostanci, odgojni problemi
 4. „Škola za život“ – osvrt na dva mjeseca provođenja reforme
 5. Informacije, upiti i prijedlozi

Ravnatelj : Zlatko Hasan, prof.

________________________________________________________________________________

Križ, 11. prosinca 2018.

Temeljem čl. 90. Statuta OŠ Milke Trnine Križ sazivam sjednicu

 UČITELJSKOG VIJEĆA

Sjednica će se održati 20.12.2018. (četvrtak) s početkom u 14:30.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED :

 1. Uspjeh na kraju prvog polugodišta
 2. Izostanci, pohvale i kazne
 3. Informacije, upiti i prijedlozi

Ravnatelj :

Zlatko Hasan, prof.

________________________________________________________________

Križ, 18. rujna 2019.

Temeljem čl. 90. Statuta OŠ Milke Trnine Križ sazivam sjednicu

 

UČITELJSKOG VIJEĆA

Sjednica će se održati 23.9.2019. (ponedjeljak) s početkom u 14:30.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red :

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje GIK-a za šk.god. 2019./2020.
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Kurikuluma za šk.god. 2019./2020.
 3. Prijedlog međupredmetnih kurikuluma za prvi kvartal
 • nositelji i predmeti, vremenski slijed
 1. Informacije, upiti i prijedlozi

 

Ravnatelj :

Zlatko Hasan, prof.

 

 


Zapisnici

Skraćene zapisnike sa sjednica Učiteljskog vijeća možete pročitati u nastavku.

Ver peliculas online