Udžbenici

Poštovani roditelji,

Udžbenik za osnovnu i srednju školu je osnovno nastavno sredstvo koje se objavljuje u tiskanom i drugim oblicima i služi kao izvor znanja za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva utvrđenih nacionalnim i posebnim kurikulumom osnovne, odnosno srednje škole, koji je usklađen s udžbeničkim standardom i kulturološki je prilagođen hrvatskoj nacionalnoj baštini i tradiciji.

Uz udžbenik se mogu koristiti i druga nastavna sredstva: radna bilježnica, zbirka zadataka, geografski atlas, povijesni atlas i likovna mapa koji se tiskaju odvojeno od udžbenika kao osnovnoga nastavnog sredstva  te elektronički udžbenik.

Udžbenik se u pravilu tiska u jednom svesku i namijenjen je višegodišnjoj uporabi. U osnovnim i srednjim školama i drugim ustanovama osnovnog i srednjeg školstva u uporabi mogu biti samo udžbenici koji su objavljeni u Katalogu udžbenika koji Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje do 31. ožujka tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

U nastavku prilažemo popis obveznih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava koji su u našoj školi odabrani iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava.

Napomena:

Udžbenici nabavljeni sredstvima državnoga proračuna vlasništvo su škole i vraćaju se na kraju nastavne godine kao i drugi obrazovni materijal koje je za potrebe naše škole osigurala Općina Križ i Zagrebačka županija.

S udžbenicima je potrebno postupati u skladu s Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnoga proračuna.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_46_910.html


Udžbenici 2021./2022.

Poštovani roditelji,

za školsku godinu 2021./2022. u državnom proračunu su osigurana sredstva za nabavu obveznih i izbornih udžbenika.

Upotrijebit će se udžbenici koji su već u vlasništvu škole odnosno nabavit će se novi.

Općina Križ će izdvojiti 61.000,00 kuna kako bi se nabavili drugi obrazovni materijali odnosno radne bilježnice za izborne predmete (vjeronauk 1. – 4. razred, informatika 1.-4., 7., 8., njemački 4.-8.), geografski atlasi (5. razred),  likovne mape (1.-8.).

Slijedom navedenog roditelji će i ove godine kao i prošle morati samostalno financirati radne bilježnice i materijal iz obveznih predmeta.

Napominjemo da roditelji učenika prvih razreda ne kupuju unaprijed radnu bilježnicu za hrvatski jezik iz razloga što su razredni učitelji izvršili različit odabir udžbenika pa će tako 1. a i 1. b imati radnu bilježnicu koju će roditelj morati kupiti, a s obzirom da razredni odjeli neće biti kreirani ne znate hoće li trebati ili neće odnosno u koji razred će Vaše dijete ići.

U prilogu možete preuzeti popis drugih obrazovnih materijala koje samostalno financiraju roditelji:

Sve udžbenike i drugi obrazovni materijal će djeca dobiti prvi dan školske godine 2021./2022. stoga moraju prvi nastavni dan ponesti školsku torbu. Roditelji će potpisati izjavu o preuzimanju udžbenika.

 

Odluke o odabiru udžbenika i drugih obrazovnih materijala koji su u uporabi u školskoj godini 2021./2022.

 

 

 

 

Nabava besplatnih udžbenika za učenike

s prebivalištem na području Grada Zagreba za školsku godinu 2021./2022.

Poštovani roditelji,

ukoliko Vaše dijete ima prebivalište u Gradu Zagrebu možete Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba podnesti zahtjev za nabavu drugih obrazovnih materijala.

Zahtjev, privolu kao i što morate dostaviti je u dopisu u prilogu ove obavijesti.

Rok za predaju zahtjeva je od 1.6.2021.-30.6.2021. (prvi krug) i 30.6.-8.9.2021. (drugi krug).

U prilogu možete preuzeti ovjerene popise drugih obrazovnih materijala koji će se koristiti u OŠ Milke Trnine u šk. godini 2021./22.

Više informacija možete dobiti Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba i školskoj knjižnici.

 


 

Udžbenici 2020./2021.

Popis udžbenika i drugih obrazovnih materijala za šk. godinu 2020./21.

Udžbenici izabrani 2020.

Popis radnih bilježnica i materijala koje za školsku godinu 2020./21. moraju financirati roditelji:

Za više informacija pogledajte obavijest na:

Besplatni udžbenici – dodatni materijali

Roditelji moraju financirati samo radne bilježnice/materijal za redovne predmete i to u skladu s popisom u prilogu:


Udžbenici 2019./2020.

           Ažurirani udžbenici i drugi obrazovni materijali za šk. godinu 2019./2020:

Novoizabrani udžbenici 2019.:


Udžbenici školska godina 2018./2019.


 

 

Ver peliculas online