UPIS U 1. RAZRED

OBAVIJEST O UPISU DJECE U PRVI RAZRED ZA ŠK.GOD. 2021./22.

“Oni su mali, ali su veliki. Hoću reći, nisu više mali, ali su dovoljno veliki da ne budu mali.”Hrvoje Hitrec


Popis pribor za prve razrede:

 


             Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole propisan je čl.19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12) te čl. 5.-10. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/2014.)

Temeljem odredbi navedenog Zakona i Pravilnika, u prvi se razred osnovnog obrazovanja upisuju djeca koja do 1.travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života.
Ove godine to su djeca koja su rođena od 01.travnja 2014. do 31.ožujka 2015.g. kao i sva ona djeca kojima je prošle godine odgođen upis u prvi razred za jednu školsku godinu.
Popis djece dorasle za upis u prvi razred („školskih obveznika“) utvrđuje Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije i dostavlja ga Stručnim povjerenstvima svih osnovnih škola.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provode članovi Stručnog povjerenstva osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Roditelji koji su mijenjali prebivalište djeteta ili su u procesu promjene prebivališta djeteta radi preseljenja, javljaju se u nadležni upravni odjel za obrazovanje Zagrebačke županije. Upravni odjel temeljem priložene Potvrde o prijavi prebivališta ili boravišta izdaje Odobrenje te dodaje dijete na popis škole kojoj dijete pripada prema upisnom području i dostavlja ga školama u postupku.

 

SISTEMATSKI PREGLED DJETETA PRIJE UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Liječnički pregled obavlja nadležni tim školske medicine pri Službi za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Služba za školsku i adolescentnu medicinu svoj je rad prilagodila novonastaloj situaciji vezanoj uz epidemiju izazvanu novim koronavirusom.

Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o mjerama zaštite tijekom epidemije, te preporukama Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja provoditi će se sukladno mogućnostima poštivanja mjera i uputa nadležnih tijela.

Pregled djece će se obaviti u zdravstvenoj ustanovi.

Popis dokumentacije koju je potrebno ponijeti na upis ako roditelji nemaju mogućnost pristupa internetu i slično):

  • Upitnik s anamnestičkim podacima koji ispunjava roditelj (Upitnik za roditelje) pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije ili niže u prilogu
  • Zdravstvenu iskaznicu djeteta,
  • Cjepnu iskaznicu ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona,
  • Zubnu putovnicu (izdaje djetetov stomatolog),
  • Dodatnu dokumentaciju ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi).

BERNARDA KRNIĆ, dr.med.,spec.školske medicine

MARTINA ČIKOJEVIĆ, med.sestra

RADNO VRIJEME:
pon., čet.:    poslijepodne
ut., sri., pet.:           prijepodne

Kontakt:

tel: 01/2883-086, fax  01/2283-087         

mail: skolska.medicina.ivanic@zzjz-zz.hr

 

PREGLED DJETETA U ŠKOLI OD STRANE STRUČNOG POVJERENSTVA

Stručno povjerenstvo škole za upis u prvi razred čine pedagoginja, logopedinja i učiteljica razredne nastave.

Povjerenstvo odnosi svoje mišljenje na temelju neposrednog pregleda djeteta, razgovora s roditeljem, pojedinačnih mišljenja članova povjerenstva, dokumentacije predškole i drugih ustanova.

Molimo na pregled donesti:

  • OIB djeteta
  • presliku domovnice (nije bitan datum izdavanja)
  • preslika rodnog lista (nije bitan datum izdavanja)

U slučaju da roditelj nema rodni list niti domovnicu škola će ih pribaviti elektroničkim putem.

 

Prijevremeni upis

Dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, Trg Vladimira Nazora, Ivanić-Grad za uvrštavanje djeteta na popis školskih obveznika.

Obavezno će se provesti psihološko testiranje kako bi se utvrdila njegova spremnost za uključivanje u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.Mjesto i vrijeme roditelju javlja Upravni odjel).

Drugo upisno područje

Ako se dijete upisuje u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem  zatražit će  od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.

 

Odgoda upisa

Ako se na pregledu utvrdi da dijete nije postiglo stupanj zrelosti koji mu je potreban za praćenje i izvršenje školskih obveza, stručno povjerenstvo može predložiti da se dijete ne upiše u toj školskoj godini. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo za jednu godinu.
 
Odgodu upisa predložit će stručno povjerenstvo škole ako:

  • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj
  • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj. 

 

Sve dodatne informacije o upisu možete dobiti:

  školska pedagoginja na broj 01/28 24 504, mail: ljiljana.rendulic-kolaric@skole.hr

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, Trg Vladimira Nazora, Ivanić-Grad, kontakt: 01/28 31 138, tajana.silov@zagrebacka-zupanija.hr

 

 

Ver peliculas online