UPISI U SREDNJU ŠKOLU

UPISI U SREDNJU ŠKOLU

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

  26. lipnja 2018.

Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku!

Danas 26. lipnja započele su prijave obrazovnih programa.
Za prijave potrebno je otići na https://www.upisi.hr , ulogirati se s korisničkim imenom, lozinkom i dobivenim PIN-om.
Moguće je odabrati najviše 6 obrazovnih programa koji se dodaju na listu po prioritetu.

Kao nedostatak javljati će “Nije zaprimljena prijavnica” no neka Vas ne zabrinjava jer od 10.07.2018. od 12,00 sati do 12.07.2018. je moguće printanje prijavnica. Prijavnice će razrednici isprintati, roditelji potpisati te će razrednici evidentirati u sustavu i nedostatak će nestati.

Potpisivanjem prijavnice s listom prioriteta ne jamči se da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira,odnosno ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

Dana 13.07.2018. je objava konačnih ljestvica poretka. Od 12,00 sati istog dana će učenici preko svoga korisničkog imena, lozinke i PIN-a moći ispisati upisnicu za školu u kojoj ostvaruju pravo upisa.
Upisnica zajedno s ostalom dokumentacijom (potvrda medicine rada/ potvrda obiteljskog liječnika/ugovor o naukovanju) se dostavlja u SŠ u periodu 13.-19.07.2018. (škole same određuju datume – pratiti web stanice i oglasne ploče škole koja se upisuje).

29. svibnja 2018.

Obavijest za sportaše!

Od 25. svibnja 2018. godine počeo je teći rok za iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u.

Ako zainteresirani učenici u zadanom roku od 25. svibnja do 31. svibnja 2018. ne iskažu interes, neće biti u mogućnosti ostvariti bodove za upis u razredne odjele za sportaše te se neće moći upisati u razredne odjele za sportaše.

 

28. svibnja 2018.

Poštovani učenici, roditelji, razrednici!

U prilogu možete preuzeti powerpoint prezentaciju vezanu uz upis u srednje škole.

Nadamo se da će Vam prezentacija pomoći, no ukoliko trebate pomoć slobodno dođete do pedagogice i tajnice.

25. svibnja 2018.

Započinju prijave kandidata u sustav

 

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju u petak 25. svibnja 2018. godine iza 12:00 sati.

Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke.

 

U prilogu:

Odluka:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html

 

Publikacije:

https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_redovni.pdf

https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_teskoce.pdf

https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_umjetnicke_sportasi.pdf

 

 

16. svibnja 2018.

Poštovani učenici osmih razreda, roditelji i razrednici,

Bliži se kraj školske godine i približavaju se upisi u srednju školu.

U iščekivanju Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. i ovogodišnje brošure “Idemo u srednju” u kojoj će biti objavljen kalendar upisa pozivamo Vas da pogledate informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa u srednje škole.

Webinar će biti 24. svibnja 2018. (četvrtak) od 13:00 do 14:00 sati dostupan na stranici:

https://www.youtube.com/channel/UC56wb5AjIa2kA1okBZX_csg/live

Ukoliko ga tada niste u mogućnosti pogledati, snimka webinara će biti objavljena na mrežnim stranicama Carneta i na www.upisi.hr .Pravo upisa u prvi razred srednje škole, pod jednakim uvjetima, imaju svi učenici nakon završenog osnovnog obrazovanja, u okviru broja upisnih mjesta utvrđenih odlukom o upisu koji za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se:

  • hrvatski državljani;
  • Hrvati iz drugih država te
  • djeca državljana iz država članica Europske unije.

U srednju školu može se upisati i redovito obrazovati i kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije.

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju učenici koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje i kandidat stariji od 18 godina.

Svake godine donosi se Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole za sljedeću školsku godinu kojom se utvrđuje način upisa, broj mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, potom okvirni broj, veličina i ustrojstvo razrednih odjela, rokovi za upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u prvi razred srednje škole u sljedećoj školskoj godini.

Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Elementi i kriteriji propisani Pravilnikom koriste se i za upis u međunarodne programe.

Prilikom prijave programa obrazovanja kandidat može odabrati učenje 1. stranog jezika kojeg nije učio u osnovnoj školi, ali uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja tog stranog jezika za 1. strani jezik.

Provjeru znanja iz tog stranog jezika kandidat polaže u jednoj školi, a rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istog stranog jezika.

Srednje škole mogu, uz ishođenu suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja.

Kod vrednovanja rezultata kandidata, postignutih na natjecanjima iz znanja, dodatno se nagrađuje i potiče izvrsnost. Kandidat koji postigne određene rezultate ostvaruje povećan broj bodova, a sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima dodatno se vrednuje.

Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja, ako ima potrebu za istim, radi održavanja standarda kvalitete i sl.

Propisane su i odredbe vrednovanja uspjeha kandidata s teškoćama u razvoju za koje se formiraju zasebne ljestvice poretka, a na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja i sukladno Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Kandidati se elektronički prijavljuju i upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na mrežnoj stranici.

Sustav elektroničkih prijava i upisa u srednje škole omogućuje učenicima jednostavan, transparentan i brz upis u željenu srednju školu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se izbjegavaju korištenjem podataka iz sustava eMatica – informacijskog sustava za upravljanje standardiziranim skupovima podataka iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

  (Izvor: MZO)

Slijedite svoje želje i interese, ali da budete svjesni ograničenja pri odabiru pojedinih zanimanja i srednjih školi.

 Ne zaboravite niste sami, već su uz vas obitelj, prijatelji i škola.

U prilogu se nalaze važni dokumenti za upis u srednju školu te savjeti i preporuke koje vam mogu pomoći u izboru srednje škole.


http://www.hzz.hr/UserDocsImages/2017_hzz_sredisnja_brosura_v5_WEB_12062017.pdf

 

 

 

Ver peliculas online