Cijena i uputa

CIJENA ŠKOLSKE KUHINJE

NAPOMENA:

Od mjeseca siječnja 2020. godine računi će se izdavati nakon proteka mjeseca korištenja usluge prehrane.

Odnosno račun za siječanj će biti ispostavljen u veljači.

Dana 30. rujna 2020. godine Školski odbor Milke Trnine Križ je donio odluku kojom će cijena dnevnog obroka u školskoj kuhinji matične škole za školsku godinu 2020./2021. iznositi 7,00 kuna.

Cijena dnevnog obroka u školskoj kuhinji PŠ Novoselec za školsku godinu 2019./2020.  iznosi 5,00 kuna.

Zbog epidemiološke situacije trenutno nije moguće kupiti blokiće.

Kako bi se dijete hranilo potrebno je potpisati Ugovor.

U prilogu možete preuzeti Odluku:

 

UPUTE ZA PLAĆANJE ŠKOLSKE KUHINJE

Škola ispostavlja račun roditelju/skrbniku desetog dana mjeseca za taj mjesec. Dostava računa se vrši na način da razrednik uruči račun učeniku, a ovaj roditelju/skrbniku.

Roditelj/skrbnik se obvezuje da će utvrđeni mjesečni iznos cijene prehrane uplaćivati putem uplatnice koju će dobiti svaki mjesec od Škole (odnosno prema pozivu na broj dodijeljenom od strane Škole), a najkasnije do 20. u mjesecu za tekući mjesec, na IBAN škole HR7823400091100076213 u Privrednoj banci Zagreb.

Školska kuhinja se plaća  isključivo uplatom računa i gotovinsko plaćanje na blagajni škole nije moguće.

Napomena:

Ako učenik ne koristi uslugu prehrane pet i više dana u kontinuitetu u tijeku mjeseca (uslijed opravdanih izostanaka) ukupna cijena obroka umanjit će mu se za dane izostanka i odbiti od ukupnog troška obroka za sljedeći mjesec. Roditelj/skrbnik dužan je dulji izostanak prijaviti pisanim putem razredniku odmah po izostanku učenika, a najkasnije do kraja tekućeg mjeseca.

Ukoliko roditelj/skrbnik u navedenom roku ne opravda izostanak učenika, cijena prehrane za sljedeći mjesec neće se umanjiti za dane izostanka.

Roditelj/skrbnik može otkazati ugovor o korištenju usluge prehrane u tijeku školske godine pisanim putem, razredniku ili na e-mail os-kriz-001@os-mtrnine-kriz.skole.hr i to tjedan dana prije isteka mjeseca za sljedeći mjesec, uz obavezno podmirenje dotadašnjih troškova.

Učenici slabijeg imovnog stanja nisu dužni plaćati školsku kuhinju ukoliko tu obavezu za njih preuzme Općina Križ.

52 učenika naše škole će se u školskoj godini 2019./2020. hraniti temeljem  financiranja Općine Križ.

 

Zamolba za raskid ugovora:

 


 

Ver peliculas online